Ukratko O Plehanu
 
pripremio fra Ivan Nujic

Niko nema šta Derventa ima: Plejan ima, ljevši je od Rima!

Narodna pjesma iz plehanskog kraja

UVOD

Plehan je jedan veći brežuljak, smješten oko 9 km jugoistočno od Dervente u Bosanskoj Posavini. Nadmorska visina mu je oko 315 metara, a naziv mu vjerojatno potječe od glagola plehati, odnosno pleati, tj. lupati, razbijati kamen, jer se tu od davnina vadio dobar kamen. Brežuljak ima takav zemljopisni položaj da se s njega golim okom može vidjeti dobar dio Bosne: Ozren, Vlašic i Krnjin na jugu, Manjača i Motajica na zapadu, Vučjak i Majevica na istoku, a na sjeveru slavonska ravnica sve do ?akova pa i dalje. Nije čudno što su u drugoj polovici 19. st. na tom brežuljku franjevci sagradili samostan i crkvu. Atribut ťplehanskiŤ tako se proširio prvo na katolicku župu, s crkvom sv. Marka u središtu, a onda i na cijeli kraj između rijeka Bosne, Save, Ukrine i Foče.

Zemljopisno je plehanski kraj ipak nejedinstven. Čine ga dva dijela: posavska rav­nica koja se proteže do Dervente, odnosno Plehana, te brežuljkasti dio u unutrašnjosti. Ravnica je vrlo obradiva i plodna, a brežuljci su pogodniji za voćarstvo i sitno stočarstvo. Klimatski uvjeti i vegetacija osiguravali su uvijek dovoljno hrane, tako da su se nekoć u ovaj kraj doseljavali ljudi iz kršne Hercegovine i Dalmacije.

No, krajem 20. st. plehanski je kraj u ratu potpuno iseljen, sela su opustjela, kuće, crkve i škole porušene, ceste zarasle, oranice zapuštene… Pitomim brežuljcima više ne odjekuje pjesma nego tek zvuk motornih pila kojima kradljivci drveta pljačkaju i posljednju blagodat darežljive posavske zemlje - šumu. Naglim iseljavanjem puka nestala je – nadamo samo privremeno – i čitava jedna socijalna, kulturna i religiozna struktura na kojoj je iznikla i izrasla jednoj bogatoj usmeno-književna tradicija. Nakon odlaska u progonstvo, ta se tradicija ipak održava ondje gdje žive i okupljaju se Plehančani i Plehančanke. Upravo je frapantno s kolikom se energijom i strašcu ovi ljudi upinju ne bi li od zaborava sačuvali baštinu svojih preda. Ponekad je dovoljno da se sastanu samo dva dobra stara prijatelja pa da poteče nostalgična pjesma iz rodnog kraja. Iz ljubavi prema njemu Plehančani se i okupljaju u zavičajnim klubovima u Zagrebu, Slavonskom Brodu, Rijeci, Münchenu itd. njegujući izvornu ili – kako je oni nazivaju ťseljačkuŤ – pjesmu.

Na takvim sastancima nastao je najveći broj mojih zapisa. Neke sam stare i bolesne kazivače posjetio u njihovim izbjegličkim i staračkim domovima, neke druge sam slučajno sreo i kod njih otkrio izuzetan kazivački dar. Napokon, neka sam zapamćenja ponio iz roditeljskog doma primivši ih od svojih roditelja i pokojne bake.

Bilo bi zacijelo vrlo teško – možda i nemoguće – prikupiti cjelokupno usmeno-književno blago Hrvata plehanskog kraja. No, budući da se radi o dijelu usmene tradicije hrvatskog naroda koja je naprasno izložena zaboravu i izumiranju, smatramo da svakako vrijedi truda pokušaj spašavanja onoga što se još spasiti dâ, pogotovo stoga što povratak pučanstva u stari kraj – osnovni preduvjet oživljavanja socijalnog i kulturnog života – teče vrlo sporo i mučno. Za bolje razumijevanje duhovnih ostvarenja Hrvata plehanskog kraja, korisno je promotriti njegovu povijest. Ona je doslovce sva isprepletena osvajanjima, progonstvima i ponovnim naseljavanjima

Plehan kroz povijest

Plehanski je kraj naseljen od pradavnih vremena. Očit dokaz za to su ne samo sitni arheološki ostaci pronađeni u dolini Ukrine blizu Dervente, koji upućuju na prapovijest, nego i učestalost toponima ťGradinaŤ, koji se rabi za imenovanje starih zidanih i nekropola. Zajedno s cijelom Bosanskom Posavinom plehanski je kraj bio rubno područje rimske provincije Dalmacije. I odista, na postojanje važnih rimskih civilnih i vojnih utvrda (castra) upućuju gradine u selima Vrela i Johovac.

Pretpostavlja se da je brežuljkasti dio Bosanske Posavine bio u posjedu Kotromanića, a ravničarski u sklopu ugarsko-hrvatskog kraljevstva. Dobor kula, izgrađena oko 1380. na lijevoj obali Bosne blizu Modriče, trebala je upravo osiguravati sjevernu granicu Bosanskog kraljevstva.

Za izgradnju civiliziranog društva na kršcanskim temeljima u Bosni najveće zasluge svakako pripadaju redovnicima franjevcima. Nakon što su 1291. stigli u Bosnu, za manje od pola stoljeća iz nje su potpuno istisnuli tada dominantne dominikance te svojim misionarskim radom na katoličanstvo preveli ťbosanske krstjaneŤ.

Nakon pada bosanskog kraljevstva pod Turke godine 1463., Plehan je ostao priključen Jajačkoj banovini, tj. Ugarsko-hrvatskom kraljevstvu. Tek oko 1536. Turci su zauzeli i taj dio Bosne te izbili na Savu. Tada su vjerojatno srušene sve crkve u tom dijelu Bosne. O njihovim ostacima izviještavaju kronike franjevačkog samostana u Kraljevoj Sutjesci, pomno su ih proučavali i povjesničari Krunoslav Draganović te domaći sinovi fra Josip Dobroslav Božic (1862.-1900.) i fra Vjekoslav Zirdum (1910.-1978.),[1] koji su istraživali ruševine crkava u selima Velika, Soćanica, Veliki Prnjavor, Mišinci, Živinice itd. Rušenjem svih tih crkava zacijelo je pokrenuto i iseljavanje prema sjeveru - preko Save. Početkom 17. stoljeća katolike Bosanske Posavine ponovno pastoriziraju franjevci iz samostana u Kraljevoj Sutjesci, a spominju se župe Soćanica, Dubočac, Derventa i Majevac, ali oko 1650. bilježi se novi val iseljavanja prema Ugarskoj: ovaj put odlazi oko 15000 katolika. Krajem 17. stoljeća, tj. u predvecerje beckog rata, plehanski kraj ipak broji oko 5500 duša. No, poraz Turaka pod Becom 1689. bio je uzrokom velikog nasilja prema katolicima i u plehanskom kraju, tako da su 1697. gotovo svi prešli u Slavoniju. Prva polovica 18. stoljeća obilježena je ponovnim naseljavanjem s juga tako da se od 1763. ponovno vode župne matice za župu Velika, čije središte uskoro seli u Zelenike te - napokon - na Plehan.

Oko 1780. zamijećen je jači val doseljavanja iz Hercegovine i Imotskog, koji traje sve do oko 1820. Tim došljacima pridružuju se i oni s Kupresa, iz Bosanske Krajine i srednje Bosne pa su osnovane i nove župe: 1804. u selu Koraće, na ušću Ukrine u Savu; 1839. u Foči te 1862. u Žeravcu. To pokazuje da je u drugoj polovici 19. stoljeća u tom dijelu Bosne život bio ponovno pustio duboko korijenje.

Zanimljiv je opis tih novih stanovnika plehanskog kraja, što ga je 1842. ostavio publicist i putopisac fra Ivan Franjo Jukić: Ostavivši Tešanj, (…) pregazismo Usoru rijeku (…) i prešavši Krnjin, spustismo se do podne u ravnine i doline fočanske. Ovdje spazih Hrvaćane, ljude po imenu i razgovoru od Šokaca različite. Zapitam kiridžiju: ťKakvi su to Hrvačani?Ť ťBježi, ne pitajŤ, veli on, ťto su ljudi izvraćeni, koji se ne boje ni Turčina ni fratra, pod puškom po vasdan radi, a rijedko će je i po noći iza pasa izvaditi! Prije 15 godina malo se koja kuća šokacka ovdje nalazila, pak evo se gori doseli Hrvaćanin, to sve ispod ljubuške i vrgoračke krajine. A to sam i sâm iz njihovog odijela i govora poznao: je, bija, vidija, naresto; mjesto: jest, bio, vidio, narasto…[2]

Kroz selo Foča, ali dolazeći sa sjevera, prošao je 1875. i poznati engleski istraži-vač Arthur John Evans. Evo nekih njegovih utisaka: Napustili smo Derventu, (…) Modran (…). Potom smo (…) naišli na udaljeno i razbacano selo Foča i tu primijetili katoličku crkvu. Selo kao da se zagnjurilo i zaklonilo podalje od glavnog puta. Jedna samo kolibica bila je bliže (…). Ondje smo našli ženu kršćanku sa malim djetetom. (…) Nemoguće je opisati bijedu kolibice i njene okolice, iscrpljenu majku i siroto zamazano dijete, jedva nešto bolje odjeveno nego onog dana kad je došlo na svijet.[3]

Nagao južnjački temperament o kojem fra Ivan Franjo Jukić, nije se kod došljaka naglo izgubio. To se vidi i po tome što je na samom početku gradnje plehanskog samostana godine 1855. na gradilištu ubijen jedan derventski hodža koji se protivio gradnji. Zbog tog ubojstva samostan je mogao biti dovršen tek 1874., a nova crkva 1902. Austrijska vlast naselila je u plehanski kraj mnoge stanovnike drugih pokrajina Monarhije: Čehe, Rusine, Nijemce, Poljake i dr. Izgradnjom željezničke pruge Sarajevo – Brod, koja je presijecala plehanski kraj, omogućen je brz gospodarski napredak, tako da se doseljava-nje - napose iz pasivnih hercegovačkih krajeva - nastavilo i nakon I. svjetskog rata.

Drugi svjetski rat desetkovao je plehanski puk. Val iseljavanja započeo je usljed političkih progona Hrvata već 50-ih godina 20. stoljeća, i sve se više pojačavao, napose nakon ukidanja željezničke pruge 1968. Ekonomska migracija prema Hrvatskoj i zemljama zapadne Europe toliko je uhvatila maha da se broj Hrvata u mnogim plehanskim selima prestao povećavati, a u nekima je počeo i opadati. Rat je donio potpuno uništenje materijalne baze tako da će za njenu obnovu biti potrebno duže vremensko razdoblje. Nakon nekoliko godina to uništenje je sve veće. Neki ljudi odlaze posjetiti svoja mjesta i odatle se vraćaju prepuni ustisaka koje izražavaju kroz rimovanu deseteračku pjesmu. Evo jedne pjesmu koju je kazivao g. Ilija Karamatić – Čokin iz Johovca. To nekoć vrlo bogato selo nalazi se uz rijeku Bosnu, na samom jugu Bosanske Posavine. Pjesma rječito oslikava razorenost cijelog plehanskog kraja kao i nostalgiju prognanika za rodnom grudom.

Pjesma

[1] Usp. Andrija Zirdum, Marko Karamatić, Vjeko-Božo Jarak, Ivan Bubalo, Plehan, Biblioteka ťSlovoznakŤ, Plehan 1986., str. 15.

[2] I. F. Jukić, Putovanje po Bosni 1842., u: Sabrana djela, I, Svjetlost, Sarajevo 1973, str. 36-38.

[3] A. Dž. Evans, Pješke kroz Bosnu i Hercegovinu tokom ustanka avgusta i septembra 1875., Svjetlost, Sarajevo 1973, str. 124-125

Sva prava pridržana © - Samostan Plehan - Zagreb, Veljača 2004.