Žiroračun za obnovu samostana:
Gospodarska banka Sarajevo, filijala Usora:

170-160-10000000-53
Broj štednog uloga: 22-15368


Kratka Povijest Samostana

Na temelju fermana, dobijenog u Instanbulu 1850. godine, gradnja crkve u Plehanu počela je 1869. godine, ali je 1898. godine po projektima Ivana Holza započela gradnja nove reprezentativne crkve u neoromaničkom stilu. Bazilikalni trobrodni prostor crkve sa dva niza stupova sa polukružnom apsidom i korom ostavljao je dojam monumentalnosti i sklada. Kako je samostan bio na brijegu doimao se poput dvorca, koji dominira čitavim prostorom. Samostan, koga su uništili srpsko-crnogorski agresori 1992. godine, sagrađen je 1932. godine, uz crkvu na temeljima starog po projektu arh. Karla Paržika.

Crkvu je oslikao 1909. godine. Marko Antonini, gdje se među temama posebno isticala kompozicija "Navještenje". Osim vitraža i mozaika, tu je bila zbirka vrijednih predmeta i bogata biblioteka.

Srpsko zrakoplovstvo je raketiralo samostan 8. lipnja 1992.

 

Sva prava pridržana © - Samostan Plehan - Zagreb, Veljača 2004.